Dispersion

 • 51dispersion — sklaida statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Cheminių ir biologinių operacijų metu – skystųjų ar aerozolinių medžiagų skleidimas. atitikmenys: angl. dispersion pranc. dispersion …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 52dispersion — sklaida statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pataikymų išsklaidymas aplink vidutinį pataikymo tašką, apskaičiuojamas pagal sprogusias bombas ir sviedinius, išmestas ar iššautus vienodomis sąlygomis. atitikmenys: angl. dispersion pranc. dispersion …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 53dispersion — sklaida statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudant zenitinei artilerijai – šūvių išsklaidymas pagal tolį ir kryptį aplink vidurinį sprogimų tašką. atitikmenys: angl. dispersion pranc. dispersion …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 54Dispersion — dispersija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikimybių teorijoje ir matematinėje statistikoje – atsitiktinio dydžio skirstinio skaitinė charakteristika, apibūdinanti nuokrypį nuo vidurkio. kilmė lot. dispersio – išsklaidymas,… …

  Sporto terminų žodynas

 • 55dispersion — dispersija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikimybių teorijoje ir matematinėje statistikoje – atsitiktinio dydžio skirstinio skaitinė charakteristika, apibūdinanti nuokrypį nuo vidurkio. kilmė lot. dispersio – išsklaidymas,… …

  Sporto terminų žodynas

 • 56dispersion — 1. A scattered pattern of hits around the mean point of impact of bombs and projectiles dropped or fired under identical conditions. 2. In antiaircraft gunnery, the scattering of shots in range and deflection about the mean point of explosion. 3 …

  Military dictionary

 • 57Dispersion —    (Gr. diaspora, scattered, James 1:1; 1 Pet. 1:1) of the Jews. At various times, and from the operation of divers causes, the Jews were separated and scattered into foreign countries to the outmost parts of heaven (Deut. 30:4).    1) Many were… …

  Easton's Bible Dictionary

 • 58dispersion — The distribution pattern of measurements. The standard deviation is the most common measure of dispersion. American Banker Glossary …

  Financial and business terms

 • 59dispersion — I (New American Roget s College Thesaurus) Scattering Nouns dispersion, diffuseness; DisjUNCTion, scattering, dissemination, diffusion, dissipation, distribution, apportionment, spread, disbanding, diaspora, decomposition; irradiation;… …

  English dictionary for students

 • 60dispersion — noun 1》 the action of dispersing or the state of being dispersed.     ↘(the dispersion) another term for diaspora. 2》 a mixture of one substance dispersed in another medium. 3》 Physics the separation of white light into colours or of any… …

  English new terms dictionary